Test

Säätiön historia

Säätiö on perustettu vuonna 1989 nimellä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus. Tuolloin Ylioppilaspalvelu ry lahjoitti matkatoimisto Travelan myynnistä saamansa varat säätiön pääomaksi. Edustuksen Otuksen hallitukseen saivat Ylioppilaspalvelun taustayhteisöt Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen kauppaopiskelijain liitto (SKOL), Suomen tekniikan opiskelijoiden liitto (STOL) ja Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS). Vuonna 2001 sääntöjä muutettiin niin, että STOL siirsi edustuksensa Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:lle vuoden 2002 alusta alkaen. 

Säätiön tarkoitus on harjoittaa, edistää ja tukea opiskeluun ja koulutukseen kohdistuvaa tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoimintaa. Tutkimuksen eri osa-alueita ovat koulutusjärjestelmä, opiskelijoiden taloudellinen ja sosiaalinen asema, opiskelukyky ja opinnoissa eteneminen sekä korkeakoululaitoksen rakenne ja toiminta. Uusimpia tutkimussuuntia ovat toisen asteen koulutus ja opiskelijat sekä koulutuksesta saatava työelämäosaaminen ja opiskelijoiden työllistyminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö toteuttaa tutkimus- ja selvitysprojekteja, antaa apurahoja, harjoittaa kansainvälistä yhteistoimintaa sekä järjestää seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia.

Säätiö oli alkuvuosinaan selkeästi projektitutkimusorganisaatio, joka työllisti vain muutamia projektikohtaisia tutkijoita kerrallaan. Kaksituhattaluvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tutkimustoiminnan volyymi on kasvanut merkittävästi ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet ovat lisääntyneet. Vuonna 2008 säätiön toiminnan jatkuvuus parantui, kun opetusministeriön myöntämän tutkimusohjelman rahoituksen myötä ensimmäiset tutkijat vakinaistettiin. 

Nykyään Otus on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä tutkimus- ja selvitystiedon tuottajana, jonka toiminnasta vastaa kasvava joukko osaavia ja innostuneita asiantuntijoita. Maaliskuussa 2013 säätiö vaihtoi nimensä tutkimustoimintaansa sekä itsenäistynyttä asemaansa paremmin kuvaavaksi, jolloin siitä tuli Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.