Test

Kaikki julkaisut

Kaikki Otuksen julkaisut on listattu alla julkaisutyypeittäin:
1. Otus julkaisuja (Otuksen oma julkaisusarja)
2. Otus työpapereita
3. Muualla julkaistut

 

Otuksen uusimmat julkaisut:

 

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016

 

Tasa-arvoindikaattori

 

Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen

 

Opiskelijabarometri 2014
 

 

 

Korkeakoulutuksen alueellinen tasa-arvo
ja segregaatio

 

 Korkeakoulutuksen saavutettavuus

     

 

   

 

 

     

1. Otus julkaisuja (Otuksen oma julkaisusarja)

 

Aki Niemi, Juhani Saari, Aasa Karimo

Tasa-arvoindikaattori - Korkeakoulutukseen osallistumisen ja koulutuksellisen tasa-arvon mittaaminen edustavuuteen perustuvilla tunnusluvuilla.

Otus 56/2016.

Juhani Saari, Leo Aarnio, Maria Rytkönen

Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen. Nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa.

Otus 51/2015.

Tiia Villa (toim.)

Opiskelijabarometri 2014. Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, arkeen ja hyvinvointiin.

Otus 55/2016.

Verkkokauppa.

Juhani Saari, Alina Inkinen ja Janne Mikkonen

Korkeakoulutuksen alueellinen tasa-arvo ja segregaatio.

Otus 54/2016.

Tiia Villa, Sanna Kivisalmi

Korkeakoulujen saavutettavuus - Katsaus korkeakoulujen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen saavutettavuuteen opiskelijoiden näkökulmasta

Otus 53/2016

 

Tiia Villa & Elina Lavikainen

Erityinen polku tulevaisuuteen - selvitys koulutus- ja urapoluista henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

Otus 52/2015

Tiia Villa, Tuukka Salminen, Pauliina Koschke

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa. Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut hallinnon opiskelijaedustajien asemaan ja toimintaan?

Otus 50/2015.

Verkkokauppa

Leo Aarnio

Opintopiste. Käsiteanalyyttinen ja empiirinen tutkielma "opintopisteen" yhteyksistä opintopisteeseen.

Otus 49/2014. 

Verkkokauppa

Kukin kykynsä mukaan

Juhani Saari

Kukin kykynsä mukaan. Eksploratiivinen katsaus osaopiskelukykyyn Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. 

Otus 48/2014.

Suvi Pulkkinen

Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe. Q-metodologinen tutkimus politiikan toimijoiden suhtautumistavoista koulutuksen maksullisuuteen. Otus 47/2014.

Simo Pihlajaniemi


Otuksen oppimäärä. 25 vuotta opiskelun ja koulutuksen tutkimusta. Otus 45/2014.

Verkkokauppa

 

 

Leo Aarnio

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely. Ammattikorkeakoulutuksen laadun määrittelystä kyselymittarin arvioinnin kautta tulosten raportointiin: Kokemuksia AVOP-kyselyn kehitystyöstä 2012-2013. Otus 44/2014.

Sähköiset liitteet

Verkkokauppa

 

 

Juhani Saari

 

Mitä järjestötoiminnasta seuraa? Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia järjestötoiminnasta opiskelijabarometrin aineistossa. Otus 43/2013.

 

 

 

Juhani Saari & Heidi Kettunen

 

Kansainvälisyys Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Kansainvälistymiskokemusten tarkastelua barometriaineistolla. Otus 42/2013.

 

 

Juhani Saari

Opintojen sujuvuus. Opiskelijoiden edellytykset vuosittaiseen 55 opintopisteen suorittamiseen Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Otus 41/2013.

Verkkokauppa

 

Janne Mikkonen, Elina Lavikainen & Juhani Saari

Monituloiset. Korkeakouluopiskelijoiden tulonlähteet ja kokemus toimeentulosta erilaisissa elämäntilanteissa. Otus 40/2013.

Verkkokauppa

 

Juhani Saari & Heidi Kettunen (toim.)

Opiskelijabarometri 2012. Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, arkeen ja hyvinvointiin. Otus 39/2013.

Verkkokauppa

 

Heidi Kettunen, Suvi Pulkkinen & Juhani Saari

Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat. Otus 38/2013.

 

 

Elina Lavikainen

Aallokosta nousujohteiseksi? Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta, tulonmuodostuksesta ja pienituloisuudesta osana elämänkulkua. Otus 37/2012.

Verkkokauppa

 

Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto

 

Osaamistarpeet kiinteistö- ja rakennusalalla. Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto & Otus. Otus verkkojulkaisu 3/2012. 

 

Jenni Raninen, Heidi Kettunen, Aleksis Nokso-Koivisto & Jussi Junni

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010-2011. Suomen Lakimiesliitto & Otus. Otus verkkojulkaisu 2/2012. 

Heidi Kettunen & Teemu Kemppainen

Poliisiammattikorkeakoulu 2011. Selvitys opiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä. Otus verkkojulkaisu 1/2012.

 

Johanna Penttilä

"Joku liitäntälogiikka täytyy olla, ettei aina mennä ja putsata pöytää" AHOT korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Otus 36/2011.

 

Elina Lavikainen

Opiskelijan ammattikorkeakoulu. Tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä. Otus 35/2010.

Verkkokauppa

 

Johanna Penttilä

Kyllä sitä osaa ja pärjää - Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelukokemukset yleisillä akateemisilla aloilla. Otus 34/2010. 

Verkkokauppa

 

Anna Niemelä

Ammattikorkeakoulujen englanninkieliset koulutusohjelmat opiskelijoiden näkökulmasta. Suomalaisten ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kokemuksia. Otus 33/2009.

 

Janne Jauhiainen, Lauri Korkeaoja, Elina Lavikainen, Anna Niemelä & Johanna Penttilä

Silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Otus 32/2009.

Verkkokauppa

 

Anna Niemelä

Kansainvälistä opiskelua ulkomailla ja kotimaassa. Tutkimus korkeakoulujen englanninkielisistä koulutusohjelmista. Otus 31/2009.

Verkkokauppa

 

Johanna Penttilä

Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen. Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat. Otus 30/2009.

 

Anna Niemelä

"Joutuu vähän taisteleen". Tutkimus vammaisten ja kuurojen nuorten koulutuspoluista. Otus 29/2007. 

Verkkokauppa

 

Jaana Markkula

Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin -Opinnot, opintojen ohjaus ja vaikuttamismahdollisuudet. Otus 28/2006.

Verkkokauppa

 

Eero Kurri

Opintojen pitkittymisen dilemma. Tutkimus opintojen sujumattomuustekijöistä yliopistoissa ja niihin vaikuttamisen keinoista. Otus 27/2006.

Verkkokauppa

 

Eija Mannisenmäki & Maarit Valtari

Valmistumisen vallihaudalla. Opintojen kesto 2000-luvun hyvinvointivaltiossa. Otus 26/2005.

Verkkokauppa

 

Outi Hermans

”Soon mukavasti tässä” Opiskelijoiden asumistoiveet pääkaupunkiseudulla. Otus rs 25/2003.

 

Ida Mielityinen & Sirpa Moitus (toim.)

Yliopistojen opiskelijavalintavalintojen kartoitus. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 24/2002 ja korkeakoulujen arviointineuvosto.

 

Nina Elvo & Sasun Pajala

Humanistien opiskelupolut tilastojen takana. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 23/2002.

Verkkokauppa

 

Sasu Pajala & Petri Lempinen

Pitkä tie maisteriksi. Selvitys 1985,1988 ja 1991 yliopistoissa aloittaneiden opintojen kulusta. Otus 22/01.

 

Petri Lempinen & Anna Tiilikainen

Opiskelijatutkimus 2000. Otus 21/01.

 

Petri Lempinen

Opiskelijalle rakentamassa. Turun ylioppilaskylä haaveesta asuinalueeksi. Otus 20/01.

 

Hiltunen Jussi & Lempinen Petri

Opiskelijavaikuttajabarometri. Otus 19/00.

 

Irma Garam

Kansainvälisyyttä käytännössä. Suomalaisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksia ulkomailla opiskelusta. Otus 18/2000.

 

Anna Tiilikainen

Uusi opiskelija ja yliopisto. Opiskelijoiden ensimmäisen opintovuoden kokemukset ja vastaanotto yliopistolla. Otus 17/2000.

 

Roosa Lehtonen

Tähtäimessä tulevaisuus. Tutkimus suomalaisista ammattikorkeakoulu-opiskelijoista. Otus 16/1999.

 

Janne Säntti

Opiskelukyvyn jäljillä. Otus 15/1999.

 

Sanna Vesikansa, Petri Lempinen & Sanna Suomela

Tehokkaaseen opiskeluun - norminopeutta vai mielekästä oppimista. Otus 14/1998.

 

Sanna Vesikansa

55 kuukautta opintotukea. Opintotukiajan riittävyys yliopisto-opiskelijoilla. Otus 13/98.

 

Petri Lempinen

Opiskelen siis elän. Kysely- ja tilastotutkimus taidekorkeakoulujen opiskelijoiden asenteista ja elinolosuhteista syksyllä 1997. Otus 12/1998.

 

Petri Lempinen

Opiskelijabarometri 1997. Kyselytutkimus korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteista ja asenteista. Otus 11/1997.

 

Börje Helenius

Oman elämänsä räätälit. Raportti epätavanomaisista korkeakouluopiskelijoista pääkaupunkiseudulla. Otus 10/1996.

 

Jukka Puska

Ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelu ja toimeentulo Suomessa. Otus 9/1994.

 

Jukka Puska

Opiskelijoiden toimeentuloselvitys. Otus 8/1993.

 

Jukka Puska

Opiskelijoiden matkustuskäyttäytyminen. Otus 7/1993.

 

Jukka Puska

Teknillisessä ja kauppaoppilaitoksessa opiskelevien alan valinnan perusteluita ja mielipiteitä opetuksesta. Otus 6/1992.

 

Jukka Puska

Korkeakouluopiskelijoiden mielipiteitä uudesta opintotukijärjestelmästä ja opintojen rahoitusvaihtoehdoista. Otus 5/1992.

 

Jussi Silvonen

Pitkittyneet suoritusajat Joensuun yliopistossa 1991-1992. Otus 4/1992.

 

Jussi Silvonen

Perustutkintojen suoritusajat Joensuun yliopistossa 1990-1991. Otus 3/1991.

 

Marko Hamilo

Perustutkintojen suoritusajat Joensuun yliopistossa 1990. Otus 2/1991.

 

Jussi Silvonen

Perustutkintojen suoritusajat - pitkittymisongelman artikulointi. Otus 1/1991.

  

2. Otus työpapereita

Juhani Saari

Toimeentuloa eri elämäntilanteissa. Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia toimeentulon järjestämisestä Opiskelijabarometrin aineistossa.
Otus työpapereita 2/2015.

 

Juhani Saari

Korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimus. Kahden ensimmäisen vuoden aineiston tiedonkeruun toteutus. Otus työpapereita 1/2015.
 

 

Juhani Saari, Suvi Pulkkinen & Janne Mikkonen

Moninkertaiset kouluttautujat. Toista tutkintoaan tai kahta tutkintoa samanaikaisesti opiskelevat Helsingin yliopistossa. Otus työpapereita 2/2014.

 

Juhani Saari

Opiskelijajärjestötoiminnan ulkopuolelle jättäytymisen syitä. Helsingin yliopiston opiskelijoiden keväällä 2013 kerätyt mielipiteet. Otus työpapereita 1/2014.

 

Teemu Kemppainen

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti - Pakon sanelema ratkaisu vai tärkeä työuran vaihe? Otus työpaperi 1/2012.

 

Teemu Kemppainen

Miten liikuttaa Aaltoa - Kyselyyn pohjautuvia huomioita vähäisestä liikunnan harrastamisesta. Otus työpaperi 4/2011. 

 

Teemu Kemppainen & Jenni Raninen

Aalto-yliopiston opiskelijoiden asuminen - Nykytilanne, toiveet ja vieraskielisten opiskelijoiden tilanne. Otus työpaperi 3/2011.

 

Teemu Kemppainen

Näkökulmia opiskelijoiden työssäkäyntiin - Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisten, maatalous-metsätieteellisten sekä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijat. Otus työpaperi 2/2011.

 

Atte Vieno & Aleksis Nokso-Koivisto

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi. Otus työpaperi 1/2011.

 

Laaksonen Elina

Ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijakuntien käsityksiä opiskelijoiden hyvinvoinnista. Otus työpapereita 1/2004.

 

3. Muualla julkaistut

Villa, T., Salminen, T., Saari, J.

Katsaus kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymiseen Suomessa.
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Report on the Employment of International Degree Students in Finland.
Research Foundation for Studies and Education.

 

 

Pihlajaniemi, S., Haltia, N., Ranta, M., Saaranen-Kauppinen, A., Väänänen, I. (toim.)

Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Opiskelijatutkimusverkosto.

 

 

Paaso, L., Lavikainen, E.

Välittämistä ja konktretiaa. Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla.Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

 

Rytkönen, M., Saari, J.

Opiskelijan kaupunki. Täysraportti. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Opiskelijan kaupunki. Tiivistelmäraportti. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

 

Amisbarometri.

Sakki ry ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

 

Tiia Villa 

Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. 2015.

 

 

Leo Aarnio

Opiskelijasta yrittäjäksi. Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014-2015.
Suomen Yrittäjät ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

 

 

Maria Rytkönen & Juhani Saari

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti.
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 2015.

Toim. Simo Pihlajaniemi, Tiia Villa, Elina Lavikainen, Laura Valkeasuo

Oppia ikä kaikki - kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014.

Verkkokauppa

Juhani Saari, Jussi Ansala, Suvi Pulkkinen & Janne Mikkonen

Korkeakoululiikunnan barometri 2013. Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus. Copyright Opiskelijoiden liikuntaliitto ry ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Julkaisija Opiskelijoiden liikuntaliitto ry. 2014

 

Elina Lavikainen

Monenlaisia nuoria, yhdenlaisia toiveita. Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusverkosto. Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.)

 

Suvi Pulkkinen

Hallinnosta  vaikuttamiseen. Selvitys Helsingin yliopiston hallinnon  opiskelijaedustajien kokemuksista hallinnossa  työskentelystä kaudella 2012–2013. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY & Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

 

Leo Aarnio

Luotettava mittari opiskelijapalautteelle. Tieteessä Tapahtuu 4/2013.

 

Juhani Saari, Janne Mikkonen & Atte Vieno

Löytöretkiä tuntemattomalle mantereelle. Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluaikainen työssäkäynti ja tulevaisuusodotukset. Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2013. Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Janne Mikkonen & Elina Lavikainen

Rahkeet duuniin. Työllistymisen laatu ammatillisella toisella asteella. SAKKI ry 2012. 

Verkkokauppa.

 

Johanna Penttilä

Hitaasti, mutta varmasti? Saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:10.

 

Teemu Kemppainen & Jenni Raninen

Opiskelijan palveluksessa - AYY:n palvelukysely 2011 Kysely Aalto-yliopiston opiskelijoiden mielipiteistä koskien ylioppilaskuntansa tuottamia opiskelija-, liikunta- ja asumispalveluja syksyllä 2011. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Aalto yliopisto ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus.

 

Teemu Kemppainen

HYYn oikeusturvakysely 2011. HYY:n julkaisu 2011.

 

Teemu Kemppainen

Poliisiammattikorkeakoulu 2010. Selvitys opiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä. Selvityshankkeen raportti luovutettu Poliisiammattikorkeakoululle 2011.

Teemu Kemppainen

Ristipaineessa - Tutkimus Helsingin yliopiston opiskelijoiden työssäkäynnistä, työkokemuksista ja ammatillisesta järjestäytymisestä. PAM, HYY:n & Otus.

Verkkokauppa.

 

Johanna Penttilä

Opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen korkeakouluissa. Teoksessa K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen & P. Pynnönen (toim.): Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim 2011.

 

Johanna Penttilä

Opiskelijoiden taloudellinen tilanne ja työssäkäynti. Teoksessa K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen & P. Pynnönen (toim.): Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim.

 

Aleksis Nokso-Koivisto

Opiskelijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Teoksessa K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen & P. Pynnönen (toim.): Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim 2011.

 

Johanna Penttilä & Anne Virtanen

Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen. Kunttu, K.; Komulainen, A.; Makkonen, K. & Pynnönen, P. (toim.) 2011. Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

 

Elina Lavikainen & Aleksis Nokso-Koivisto

"Avoimeksi ja keskustelevaksi - ajoittain erittäin riitaisaksi." Selvitys Helsingin yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien kokemuksista hallinnossa työskentelystä kaudella 2007-2009. HYY & Otus.

 

Jussi Koivisto, Elina Lavikainen, Aleksis Nokso-Koivisto & Johanna Penttilä

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin esiselvitys loppuraportti 31.3.2010. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. 

 

Johanna Vilkkilä, Elina Lavikainen & Aleksis Nokso-Koivisto

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2007-2009. Suomen lakimiesliitto.

 

Elina Lavikainen

Mitä saavutettiin? Neliveto vai etukeno? -hankkeen arviointi. Teoksessa Ruokonen & Poikonen (toim.): "Sitä on ruvettu ajattelemaan". Elämäntapaliitto 2010.

 

Elina Lavikainen & Aleksis Nokso-Koivisto

Pysytäänkö pinnalla? Tutkimus Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden toimeentulosta, opinnoista ja opiskeluolosuhteista keväällä 2009. TKY:n sosiaalipoliittisen sektorin julkaisuja.

Verkkokauppa.

 

Elina Lavikainen & Aleksis Nokso-Koivisto

"Pitää vain yrittää pärjätä." Selvitys Helsingin yliopiston opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta ja hyvinvoinnista keväällä 2009. HYY:n sosiaalipoliittisen sektorin julkaisuja. 

 

Johanna Penttilä & Anna Niemelä

"Kun mä jouduin kaikki asiat hoitaan." Epätyypillisen opiskelijuuden yhteys ammattikorkeakouluopintojen keskeyttämiseen. Nuorisotutkimus-lehti numero 4/2008.

 

Johanna Penttilä

Kuka olet poissaoleva? - Sallittu poissaolo osana keskeyttämisilmiötä. Kever-verkkolehti numero 4/2008.

 

Janne Jauhiainen

Opiskelijan yliopisto 2008. SYL-julkaisu 4/2008. 

Verkkokauppa.

 

Anna Niemelä

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat Suomen yliopistoissa. SYL-julkaisu 3/2008.

Verkkokauppa.

 

Maija Merimaa

Lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2007. Suomen lukiolaisten liitto.

 

Hanna Uusimäki

Liikunnan mahdollisuus korkeakouluissa. OLL Sarja A 6/2007. 

 

Minna Viuhko

Opiskelijatutkimus 2006. Opetusministeriö 51/2006.

Verkkokauppa.

 

Janne Jauhiainen

Opiskelijan yliopisto 2006. Selvitys opintojen sujuvuuteen ja opiskeluympäristöön vaikuttavista tekijöistä opiskelijan näkökulmasta. SYL.

 

Minna Viuhko

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edunvalvontakysely 2006. TKY.

 

Minna Viuhko

Terve fiilinki - parempi meininki? Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2005. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. 

 

Aleksis Nokso-Koivisto

Opiskelijan yliopisto 2005. SYL.

 

Outi Hermans

Opiskelijan asumisviihtyvyys koostuu monesta palasta. Korkeaoja, L. (toim.) 2005. Asumispoliittinen opas. Syl-julkaisu 1/2005.

 

Elina Laaksonen

Varusmiehestä opiskelijaksi. Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen. Opetusministeriön julkaisuja 2004:28.

 

Liisa-Maria Nikkanen

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen ohjauksesta. Kever verkkolehti 3/2004.

 

Hanna Erola

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:16.

 

Jouni Lounasmaa

Opintolainan nousu ja tuho. Tietoaika-lehti syyskuu 2004.

 

Liisa-Maria Nikkanen

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen ohjauksesta. Kever verkkolehti 3/2004.

 

Taru Berndtson & Jouni Lounasmaa

Internet tutkijan työkaluna. Tietoaika 6-7/2004.

 

Jouni Lounasmaa; Iiris Patosalmi; Taina Saarinen & Maria Salmela-Mattila

Koulutusverkosto Psykonetin virtuaalitoimintaa koskeva arviointisuunnitelma. Hölttä, S. & Aarrevaara, T. (toim.). 2004. Arviointi ja laatu korkeakouluissa. Tampereen yliopisto, hallintotieteen laitos, korkeakouluhallinto ja johtaminen, Tampere.

 

Jouni Lounasmaa, Marja-Riitta Tuori, Kristina Kunttu & Teppo Huovinen

Opiskelukyky ja otteen saaminen opiskelusta. Kunttu, K. (toim.). 2004. Oireilevan opiskelijan viesti? Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki

 

Taina Kinnunen

"If I can find a good job I may stay." Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen.

Verkkokauppa.

 

Taina Kinnunen

Kotona kolmannessa kulttuurissa? – lähtökohtia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integraation tarkasteluun suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

Riku Korhonen

Opiskelija-asuntojen tuotantotarvelaskelma 2003-2012. Opetusministeriön julkaisuja 2003:33.

 

Jouni Lounasmaa

Opintolainan nousu ja tuho. 2003. Ahola, S. & Välimaa, J. (toim.). 2002. Heimoja, hengeniviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä.

 

Taina Kinnunen

Kotona kolmannessa kulttuurissa? - lähtökohtia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integraation tarkasteluun suomalaisessa yhteiskunnassa. 2003. Aittola, H. (toim.). EKG? Eurooppa, korkeakoulutus ja globalisaatio. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä.

 

Petri Lempinen

Opintososiaaliset kysymykset korkeakoulu- ja opiskelututkimuksen kohteena. Ahola, S. & Välimaa, J. (toim.). 2002. Heimoja, hengeniviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä.

 

Petri Lempinen & Anna Tiilikainen

Finnish students. Euro Student 2000. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators and National Profiles. HIS Hochschul-Informations-System, Hannover 2002, Germany.

 

Irma Garam

Suomalaisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksia. Yliopistotieto 2/2000.

 

Anna Tiilikainen

Uudet opiskelijat ja yliopisto. Yliopistotieto 1/2000.

 

Peter Blomster

Yliopisto-opiskelijoiden toimeentulo ja opintotuki 1900-luvun Suomessa. Kela. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 56/2000.

 

Petri Lempinen & Anna Tiilikainen

Tietoverkkopalvelut ja opiskelijaterveydenhuolto. YTHS:n Internetpalveluiden käyttäjä- ja kehittämisselvitys syksyllä 1999. Ei julkaisua. Kirjallinen raportti luovutettu YTHS:lle 17.2.2000.

 

Kalervo Haverinen & Petri Lempinen

Omin avuin, valtion lainoin. Opiskelija-asuntojärjestelmä Suomessa.  Suomen ympäristö 173/1998.

 

Sanna Vesikansa & Petri Lempinen

Valmistuu, ei valmistu, valmistuu. Otus selvitti mielipiteitä opintojen esteistä. Tiedepolitiikka 3/1998.

 

Petri Lempinen

Onko korkeakoulutus tulonsiirtoa hyväosaisille? Kanava 1/1998.

 

Petri Lempinen

Kuka on laiska opiskelija. Yliopistotieto 2/1997. 

 

Petri Lempinen

Onko ikääntyvä opiskelija laiska. Ilta-Sanomat 10.9.1997.

 

Petri Lempinen

Opiskelijat eivät ole pelkkää haalarikansaa. Aurora 5/1997.

 

Petri Lempinen

Rakentava ylioppilaskunta. Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan rakennustoiminta ja turkulaisen opiskelija-asumisen juuret. Turun yliopiston ylioppilaskunta 1997.

Veli-Matti Kärkkäinen

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen valossa vuonna 1994Nuorisoasiain neuvottelukunta 1997.

 

Kimmo Susila

Opiskelijoiden asuminen ja asumistuet. Kela, sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 1/1995.

 

Tuula Tiukkanen

Opiskelijan oikeusasema. Kela, sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 2/1995.

 

Anu Purhonen

Opiskelijoiden tulolähteet, taloudellinen selviytyminen ja opintolainan käyttö osana toimeentuloa. STAKES Aiheita no 7/1995.

 

Jaana Niskanen

Opiskelijan turva Euroopassa. Ylioppilaspalvelu ry:n julkaisusarja 1/1994.

 

Börje Helenius

Opiskelua yli korkeakoulurajojen. Korkeakouluneuvoston julkaisuja 1/1994.

 

Jussi Silvonen

Perustutkintojen suoritusajat. Kirjallinen raportti luovutettu OPM:lle 25.1.1993

 

Tapio Aittola, Jussi Silvonen & Katriina Aaltonen

Kolme näkökulmaa korkeakouluopiskelijasta, seminaari 9.12.1992. Kolme näkökulmaa 1990-luvun opiskelijakulttuuriin. Toim. Silvonen Jussi. Ylioppilaspalvelu ry:n julkaisusarja 1/1993.

 

Jukkapekka Varjonen

Opiskelija-asuntotuotannon tarvelaskelma. 1993. Opetusministeriön opiskelija- ja nuorisoasuntoneuvottelukunta.

 

Katri Myllykoski

Student Health Care Services in Different Countries. Otus, YTHS, EUSUHM 1992.

 

Katri Myllykoski

Kansainvälisen opiskelijan opintososiaalinen asema. Opas ulkomaille opiskelemaan lähteville. Ylioppilaspalvelu ry:n julkaisusarja 1/1992.

 

Taina Saarinen

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus: liikkuvuuden virrat ja niiden ohjautuminen. Pro gradutyö 1990.

 

Kari Kantasalmi

Yliopiston ajatusta etsimässä. Vastapaino.

 

Juhani Nenonen

Opiskelijoiden odotukset kansainväliseltä opiskelijavaihdolta ja opiskelijavaihdon avoimet kysymykset. Ylioppilaspalvelu ry:n julkaisusarja 1/1990.